img
Home > SOA Manifesto > The Original SOA Manifesto - Dutch

The Original SOA Manifesto - Dutch

PDF

SOA Manifest

Service oriëntatie is een gedachtegoed dat richting geeft aan wat je doet. Service georiënteerde
architectuur (SOA) is de technologie architectuur die het gevolg is van het toepassen van service
oriëntatie principes.

We passen service oriëntatie toe om organisaties te helpen systematisch duurzame business
waarde te leveren, waarbij de wendbaarheid toeneemt en de kosten dalen, in overeenstemming
met veranderende behoeften van de business.

Vanuit onze praktijkervaring, zijn we tot de volgende prioriteitstelling gekomen:

Business waarde gaat boven technologie strategie

Strategische doelen gaan boven projectgebonden voordelen

Intrinsiek vermogen tot samenwerking gaat boven maatwerk integraties

Herbruikbare services gaan boven doelspecifieke oplossingen

Flexibiliteit gaat boven optimalisatie

Evolutionaire verfijning gaat boven het nastreven van initiële perfectie

Hoewel wij de onderwerpen rechts waarderen, hechten wij méér waarde aan
de onderwerpen links.


Richtinggevende Principes

We hanteren deze principes:

Respecteer de sociale en gezagsstructuur van de organisatie.

Onderken dat SOA uiteindelijk verandering vereist op vele niveaus.

De mate waarin SOA geïmplementeerd wordt kan variëren. Houd de inspanningen beheersbaar en binnen betekenisvolle kaders.

Producten en standaarden alleen zullen niet leiden tot SOA, noch zullen ze het service oriëntatie gedachtegoed voor je implementeren.

SOA kan gerealiseerd worden met behulp van een scala van technologieën
en standaarden.

Stel een samenhangende set van bedrijfsbrede standaarden, normen en voorschriften vast, gebaseerd op industrie-, de facto en
community standaarden.

Streef naar uniformiteit aan de buitenkant, sta tegelijkertijd diversiteit
toe aan de binnenkant.

Identificeer services door business en technologie belanghebbenden
te laten samenwerken.

Maximaliseer service gebruik door rekening te houden met zowel huidig
als toekomstig gebruik.

Verifieer dat de services voldoen aan de behoeften en doelstellingen
van het bedrijf.

Pas services en hoe ze georganiseerd zijn aan op basis
van daadwerkelijk gebruik.

Scheid de verschillende aspecten van een systeem op basis van de
snelheid waarmee ze veranderen.

Beperk impliciete afhankelijkheden en publiceer alle externe afhankelijkheden met als doel robuustheid te vergroten en de impact van
verandering te verkleinen.

Organiseer elke service rond een samenhangende en onderhoudbare eenheid van functionaliteit, dit op elk abstractieniveau.Authors


 • Ali Arsanjani
 • Grady Booch
 • Toufic Boubez
 • Paul C. Brown
 • David Chappell
 • John deVadoss
 • Thomas Erl
 • Nicolai Josuttis
 • Dirk Krafzig
 • Mark Little
 • Brian Loesgen
 • Anne Thomas Manes
 • Joe McKendrick
 • Steve Ross-Talbot
 • Stefan Tilkov
 • Clemens Utschig-Utschig
 • Herbjörn Wilhelmsen

Vertalers

Laurens Van Berge Henegouwen

Arco Keijzer

Johan Kumps

Brian Lokhorst

Edwin Smink