img
Home > SOA Manifesto > The Original SOA Manifesto - Turkish

The Original SOA Manifesto - Turkish

PDF

SOA Manifestosu

Servis yönelimi, yaptığınız şeyleri çerçeveleyen bir paradigmadır.

Servis-odaklı mimari (SOA) ise servis yöneliminin uygulanması sonucu ortaya çıkan bir mimari tipidir.

Değişen iş ihtiyaçları ile örtüşen bir şekilde, artan çeviklik ve maliyet verimliliği ile sürekli
sürdürülebilir iş değeri üreten organizasyonlara servis yönelim uygulayarak yardım ediyoruz.

Çalışmamız ile:

Teknik strateji yerine iş değerine

Projeye özel fayda yerine stratejik hedeflere

Özelleşmiş entegrasyonlar yerine gerçek anlamda birlikte çalışabilirliğe

Özel amaçlı uygulamalar yerine paylaşımlı servislere

Optimizasyon yerine esnekliğe

Başlangıçtaki mükemmellik arayaşı yerine evrimsel iyileştirmeye

öncelik vermeye karar kıldık. Soldaki maddelere değer vermekle beraber, sağdaki maddeleri daha değerli bulmaktayız.
Yol Gösterici İlkeler

Şu ilkeleri takip ediyoruz:

Organizasyonların sosyal ve güç yapılarına saygı gösterin.

SOA'nın eninde sonunda birçok seviyede değişiklik talep edeceğinin farkında olun.

SOA farklı şekillerde benimsenebilir. Çabaları yönetilebilir ve sınırlar içinde anlamlı değerlerde tutun.

Ürünler ve standartlar size ne SOA'yı, ne de servis yönelim paradigmasını verir.

SOA çok çeşitli teknoloji ve standart kullanarak gerçekleştirilebilir.

Endüstri temelli, genel geçer kabul gören, topluluk standartlarına uygun
kurumsal standartlar ve politikalar geliştirin.

İçeride çeşitliliğe izin verirken dışarıda benzerliğin peşinde koşun.

İş ve teknoloji paydaşları ile işbirliği ile servisleri belirleyin.

Mevcuttaki ve gelecekteki kullanım şeklini de göz önünde
bulundurarak servis kullanımını en üst seviyeye çıkarın.

Servislerin iş gereksinimlerini ve hedeflerini yerine getirdiğini teyit edin.

Gerçekteki kullanımına bakarak servisleri ve servislerin düzenini evrimleştirin.

Farklı oranlarda farklı yönleri değişen sistemleri ayırın.

Gizli bağımlılıkları azaltın ve tüm dış bağımlılıkları dayanıklılığı arttırmak ve
değişimin etkilerini azaltmak için yayınlayın.

Tüm soyutlama seviyelerinde, her servisi birbirine bağlı ve yönetilebilir işlev birimleri çevresinde düzenleyin.
Yazarlar

 • Ali Arsanjani
 • Grady Booch
 • Toufic Boubez
 • Paul C. Brown
 • David Chappell
 • John deVadoss
 • Thomas Erl
 • Nicolai Josuttis
 • Dirk Krafzig
 • Mark Little
 • Brian Loesgen
 • Anne Thomas Manes
 • Joe McKendrick
 • Steve Ross-Talbot
 • Stefan Tilkov
 • Clemens Utschig-Utschig
 • Herbjörn Wilhelmsen

Çevirmen

Lemi Orhan Ergin